توضیحات :

1 – تمامی حساب ها به نام محمدرضا قائدی می باشد.

 

2- پس از واریز کردن مبلغ ، حتما از طریق تیکت واریزی خود را اطلاع داده و تصویری از فیش واریزی ارسال نمائید.

ثبت فیش واریزی
بانک ملت

شماره حساب بانک ملت :

5003166541

شماره کارت :

9502 – 9669 – 3375 – 6104

به نام محمدرضا قائدی

بانک ملی

شماره حساب بانک ملی :

0322087376003

شماره کارت :

8748 – 2279 – 9971 – 6037

به نام محمدرضا قائدی

بانک تجارت

شماره حساب بانک تجارت :

4576595668

شماره کارت :

2471 – 0970 – 8311 – 5859

به نام محمدرضا قائدی